Tänapäeval paikneb osa laevastikust Kaliningradis Baltiiskis, osa endiselt Kroonlinnas. Kui Soome kuulub NATOsse, oleks laevatõrje- ja õhutõrje raketisüsteemide, õhuväe, laevade jm jõul taas võimalik lukustada Vene sõjalaevadele Soome laht, nii nagu nägi seda ette sarnane kaitseplaan 90 aastat tagasi.