Täna tundub mulle, et nii küsija kui vastaja olid oma ajast kõvasti ees, sest küsimuses viidatud probleem on vahepeal paisunud. Ka küsimus „kuidas denatsifitseerida Ukrainat?“ kuulub olemuslikult kahtlemata pealkirjas tooduga samasse kategooriasse.