Töö ja kodu. Väga igav algus, ma tean.

Millise uue sõna sa viimati õppisid?