Oleme saanud küsitava pädevusega juhiga teadmata koosseisuga komisjoni, mis toimib demokraatianormidele risti vastupidi. Kuna ülesandeks on „korraldada avalikus ruumis asuvate okupatsioonivõimu sümbolitega hauatähiste ja mälestusmärkide eemaldamine või asendamine neutraalse tähisega“, siis sisuliselt on alustatud protsessi, mille eesmärk on Nõukogude skulptuurile ning meie ajaloolisele mitmekesisusele kriipsu peale tõmbamine.