Suvalisel hetkel plärisema hakkav telefon segab keskendumist. Nõuab tähelepanu endale ja käib närvidele. Ootamatu helin surub vastaja justkui nurka. „Ma pean ootamatult hakkama piisavalt adekvaatset juttu rääkima, et endast mitte lolli muljet jätta,“ ütleb youtuber Sidni Tomson (22). Tal tekib telefonihelinat kuuldes rindu ärevus: mis on juhtunud? Mida minust tahetakse?

Psühholoog Rita Rätsepa sõnul kasvavad noored üles uues normaalsuses, milleks on sõnumineerimine: „Neil puudub harjumus helistada.“