Klassijuhatamist suruti talle peale nii erakoolis kui eliitkoolis. „Paljud õpetajad ei taha seda lisatööd vastu võtta, sest klassijuhataja töö on vastutusrikas ja väga pingeline – tuleb olla side kooli ja kodu vahel. See 130 eurot ei tasu ära.“

Tuli ette olukordi, kus õpilased said mitmete pahandustega hakkama ja pidevalt tuli suhelda lapsevanematega. Keerulistes olukordades Katrin aga juhtkonnalt alati abi ei saanud. „Üks lapsevanem ähvardas isegi advokaatidega. Juhtkond ütles mulle vaid, et ära lase ennast hirmutada. Arvatakse, et koolis tehakse palju koostööd, aga tegelikult oled seal üksi,“ nendib Katrin.