Just Fontes korraldas otsingu Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhi leidmiseks. Koha sai Mikk Marran. Kui selle aasta algul ühendati finantslahendusi pakkuv KredEx ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, käis tippjuhi valimine samuti Fontese kaudu. Aastas korraldab Fontes keskeltläbi 120 personaliotsingut, millest on tippjuhtide otsinguid ligikaudu viiendik.