Nagu kord ette näeb, korraldatakse tee-ehitaja leidmiseks mitu riigihanget. Ehkki huvilisi on rohkem, kukub mitu lepingut korraga ühe tundmatu tegija kukrusse.