Hiljuti suunati Tallinna-Tartu maanteel liiklus uhiuuele neljarajalisele teelõigule. Seda Võõbu-Mäo lõiku maanteest on pikalt oodatud, täismahus valmib see 2022. aasta lõpuks. Pealinnast ülikoolilinna sõitmine muutub üheksa minutit kiiremaks ja mis peamine, sujuvamaks ja turvalisemaks.

Seda muidugi juhul, kui tee on ehitatud kvaliteetselt. Sellel silma peal hoidmiseks palkas Transpordiamet järelevalve, nii nagu seadus ette näeb. Ekspressiga rääkinud teedeinsenerid ütlevad aga, et muidu valvsa inseneride jälgijana ja trahvijana tuntud amet on selle teelõiguga olnud liiga malbe – järelevalvajale Lindvill OÜ-le on antud vabadus rikkuda paljusid hankelepingus esitatud rangeid reegleid.