Seni on lasterikka pere toetus läinud neil igapäevakulude katteks ning olnud abiks spaades ja reisidel käimisel. Kui riik annab nüüd 300 eurot lisaks, siis kavatseb Maria selle iga kuu võrdselt tuleviku tarbeks laste arvele kanda.