Kirja saatja uskus, et juhtunu paljastamine võib tuua kaasa ulatusliku avalikkuse tähelepanu. Samuti peaksid reageerima justiitsministeerium, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ning võib-olla ka uurimisasutused.

Järgmises kirjas lisas T. H., et kõnealune büroo on üks jõhkramaid, sülitab seadustele, kohtuotsustele ja võlgnike õigustele.