Selleks, et Eesti suudaks 2030. aastaks toota kogu lõpptarbimiseks vajamineva energia taastuvenergia allikatest, on tuuleparkide rajamiseks vaja hinnanguliselt ca 500 ruutkilomeetrit maismaad. Senisest kohtupraktikast nähtub, et seda ei õnnestu leida.