Ajakirjandus ei kajasta tavaliselt selliseid juhtumeid, sest tegemist on delikaatsete isikuandmetega. Neid kaitstakse kiivalt.