Aina suurenev. Hetkel hinnatakse, et Eestis on 22 000 dementset inimest, kuid arvatakse, et aastaks 2050 on see arv vähemalt kahekordistunud.