Vastus sõltub vaatenurgast: ühed ütlevad, et ajalooliselt on Venemaal olnud mõlema riigiga suhted pigem halvad, sest 19. sajandil ja 20. sajandi esimesel poolel kujutas Vene imperialism otsest ohtu mõlemale. Kui Hiinas ja Iraanis mäletatakse väga hästi lääne suurriikide alatust, nende katseid Hiinat ja Iraani oma mõjule allutada, siis miks peaks neil olema Venemaa korda saadetu suhtes lühem mälu?

Jaga
Kommentaarid