Neis portreedes peegelduvad hiljuti avaldatud rahvaloenduse tulemused, mille järgi pidas mõnda usku omaks 29% rahvastikust, usku mitte omaks pidanuid oli 58%. Sh eestlaste seas pidas mingit usku omaks vaid 17%, ei pidanud omaks aga 71%, kusjuures vanemate inimeste seas oli usku omaks pidanuid märkimisväärselt rohkem kui noorte seas. Küsimusele usu kohta ei soovinud vastata 11% eestlastest. Seega mõjutavad usku või selle puudumist kõige enam rahvus ja eagrupp.