***

Ropendamise trendidest nii praeguses kui kunagises Eestis ja ka maailmas laiemalt räägivad artiklis nii ropendajad kui ropendamise uurijad. Selguvad ka ropendamisvabaduse piirid seaduse silmis. Sekka mõned vanad Eesti ropud regilaulud, mõistatused ja muidu vimkaga kõnekäänud!