Saabuvad pahurad arvete parved.


Kurjad ja koledad nad meile näivad,

kui nad nii kambaga kontvõõraks käivad.


Oh, oleks neil tiivad, mis ära nad viivad

sügisel. Just nagu rändlinnuparved.

Küll oleks igati armsad need arved.