Võib-olla esiteks see, et „Jumalikul komöödial“ õnnestus kohe kuulsaks saada Itaalias ja jõuda varakult ka n-ö rahvusvahelisse ringlusse. Dante teost hakati tõlgendama ja ette kandma juba poeedi eluajal, aga hoogustus see veelgi pärast tema surma 1321. Üks suuremaid kommentaatoreid oli Dante suur imetleja, „Dekameroni“ autor Giovanni Boccaccio, kes lisas teose esialgsele pealkirjale „Komöödia“ epiteedina „jumalik“.