Ekspressile rääkis asjast lähemalt 16-aastane Emma*. Ta käib ühe Tallinna kooli 10. klassis ja tal on diagnoositud ATH, mille raviks kasutab ta Medikineti. Eelmisel kevadel oli Emmal gümnaasiumisse sisseastumise katsete aeg. Üks tema klassikaaslane tahtis Emmalt õppimiseks Medikineti osta, aga Emma ei olnud nõus müüma. Tüdruk teadis, kui ohtlikult võib see mõjuda inimesele, kes seda tegelikult ei vaja.

Klassikaaslane oli aga oma soovis kindel ning pöördus ühe teise klassikaaslase poole, kes kasutas samuti ATH ravimeid. „Sellele poisile oli kirjutatud kõrgema toimeaine sisaldusega ravim,“ räägib Emma. „Ta müüs seda ka teistele klassikaaslastele.“

Nii müüs poiss ravimi ka tüdrukule, kes oli seda esialgu Emmalt küsinud.