Mullu novembris raske haiguse tagajärjel manalateed läinud õlitööstur oli rahalises mõttes üks edukamaid eestlasi. Äripäev hindas mullu sügisel tema varanduse väärtuseks 450 miljonit eurot.

Viimase testamendi lasi ta koostada mullu juulis, vaid mõned kuud enne oma surma.

Suurem osa tema varast jäi abikaasale ja kolmele täiskasvanud pojale.

Ühe viiendiku ettevõttest jättis mees endale. Pärast tema surma levinud kõlakate kohaselt pidid selle pärima tema nooremad lapsed. Nende ema on Triin Tuula, keda rahvas tunneb AK kunagise ilmateadustajana.

Suurärimees jättis teletähega soetatud lapsed testamendist välja. Nende ema ei kavatse leppida sellega, et lapsed ei saa sentigi.

Vastulause Eesti Ekspressis ja Delfis 1. veebruaril avaldatud artiklile „Eesti ajaloo suurim pärandusedraama. Suurärimees jättis oma väiksemad lapsed varata“

Jaanus Mody, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cobalt

Viidatud lugu sisaldas väärväiteid ja valesid nii pealkirjas kui läbivalt ka loos. Suures osas tunduvad need põhinevat otsestele valedele, kuid esineb ka varem Eesti ajakirjanduses ümberlükatud väiteid.

Samuti on väga kahetsusväärne, et sedavõrd isiklik ning alaealisi lapsi puudutav lugu jõudis suure hulgani Eesti lehelugejaist faktiväiteid kontrollimata ning Piilmannide perelt kommentaari saamata ajal, mil see ilmselgelt võib mõjutada seadusjärgset pärimisprotsessi.

Esiteks, artikli pealkiri ning loo läbiv tees on, et Priit Piilmann jättis oma testamendis abieluvälisest suhtest pärit alaealised lapsed pärandist ilma. Seetõttu jääb lugejale lahkunud Priit Piilmannist mulje kui ebainimlikust isast ja amoraalsest inimesest.

See tees on täiesti vale ning see on artiklis usutletud vandeadvokaat Paul Keresele tegelikult ühemõtteliselt teada, kuivõrd tal ja tema kliendil on ülevaade Priit Piilmanni testamendi sisust. Kui artiklis on kajastatud Paul Kerese väiteid nii nagu ta neid esitas, siis esitab advokaat teadlikult valeväiteid. Valeväidete esitamise eesmärgiks võib olla ebakohane üldsuse ja õigusemõistjate survestamine, aga ka laste enda huvid on ainuüksi sarnase artikli avaldamisega pöördumatult kahjustatud. On otsene vale, et Priit Piilmann jättis oma väiksemad lapsed varata. Priit Piilmann pärandas kogu oma vara notariseeritud testamendis mõttelistes osades oma abikaasale ja lastele, sealhulgas artiklis viidatud alaealistele lastele. Mõlemale alaealisele lapsele on pärandatud testamendiga see osa Priit Piilmanni varast, millele neil on ka seaduse järgi õigus (ehk sundosa). Selguse mõttes kordan – testamendiga pärandas Priit Piilmann oma vara mõtteliste osade järgi oma abikaasale ja kõikidele oma lastele, nii täiskasvanud kui alaealistele lastele, nimeliselt, konkreetsete osade kaupa. Ka on täielikult eiratud varem ajakirjanduseski avaldatut, et Priit Piilmann andis ka enne oma surma oma alaealistele lastele ja nende emale märkimisväärse vara. Kokkuvõttes on Triin Tuula huve esindav advokaat otsustanud avalikkusele esitada nende laste kohtlesmisest äärmiselt halvustava ning väära pildi.

Teiseks, artiklis on kajastatud nagu oleks Priit Piilmann oma eluajal teinud teadlikke otsuseid endale kuuluvate ettevõtete struktureerimiseks nii, et oma alaealised lapsed pärandusest ilma jätta. See on samuti vale väide. Ettevõtete struktureerimise eesmärgiks on alati olnud ettevõtete parim heakäik, mis oli Priit Piilmannile keskselt oluline ning millist tahet tuleks kõigil pärijatel austada. Juhin eraldi tähelepanu, et nt. Viru Keemia Grupi osas on viidatud plaane ja tegevusi tutvustatud juba varem: Ahti Asmanni esinemises Eesti Televisiooni saates „Esimene stuudio“ 30. novembril, selle üleskirjutusel põhinevas ERRi online uudisloos ning 15. detsembri Äripäeva loos, ning nendel pole mitte kõige vähematki seost Priit Piilmanni pärandiga. Piilmannide vähemusosalust Viru Keemia Grupis hoiti nii Priit Piilmann eluajal ning hoitakse ka nüüd, pärast artiklis mainitud reorganiseerimist, läbi valdusühingu OÜ Tristen Trade ning Priit Piilmannile surmaeelselt kuulunud 20%-ne osalus Osaühingus Tristen Trade on osa testamendist.

Artiklis on detailides olulisi ja vähemolulisi vigu veel.

Triin Tuula on (nagu ka varem) esitanud ajakirjanduse vahendusel erinevaid väiteid enda ja Priit Piilmanni vaheliste kokkulepete kohta sealhulgas elatise, üleantud vara ning muude maksete kohta. Soovime siinkohal piirduda vaid osundusega, et teadaolevad asjaolud on olulises osas vastuolus esitatud väidetega nii makstud elatise, ostetud ja üleantud vara ja muus osas. Ent selle kommenteerimine avalikkuses ei ole alaealiste laste huvides. Ootame nende seadusjärgselt esindajalt läbivalt sama lähenemist.

Artiklis on väidetud, et surma ja pärandi korral „jääb osalus surnud inimese nimele nii kauaks, kuni kogu tema vara ja kohustused on üles kirjutatud ning pärijad välja selgitatud. Siis jagatakse pärand laiali, sealhulgas osalus. Piilmanni puhul kanti aga tema osalus kohe firma nimele ehk see läks tema abikaasa ja kolme vanema poja kontrolli alla. Neil on ka vaba voli otsustada, kas võtta teised pärijad osanikuks või mitte. /..../“

See arusaam on ekslik. Pärand läheb pärijatele üle surma hetkel. Mis puudutab varahaldusettevõtte Tristen Trade põhikirjas ettenähtud korraldust ja struktuuri, mis võimaldab ettevõtte osanikel otsustada, kas võtta pärijad osanikeks või maksta vastava osa ülemineku asemel hüvitist, siis seda tegi Priit Piilmann lähtuvalt Äriseadustikust, mis näebki ette sellise regulatsiooni taoliste olukordade lahendamiseks. Sarnane lähenemine on Eestis laialt levinud (nt. pere-ettevõtted, advokaadibürood, jne).

Palume lõpetada Priit Piilmanni elu ja maine mustamine ning tema lähedaste kahjustamine nende leinas.

Jaga
Kommentaarid