Duelli õnneliku lõpu korral maitsti klaasike kangemat ning sõideti siis tagasi. Verise lahenduse puhul tuli aga kihutada Mellini kliinikusse. Duelle peeti nii laialdaselt, et isegi uues 1935. aastal kehtima hakanud kriminaalseadustikus oli selle kohta eraldi peatükk.