Poliitikute teod ja avalikud esinemised on nüüd kantud peaaegu ainult valimistest. Seda on näha nii otsustes, mida tehakse (või siis pigem ei tehta), kui ka lausetes, mida öeldakse (midagi ütlemata ei jäeta). Kuigi temperatuur on tõusnud, ei ole siiski kujunenud veel suurt avalikku debatti mingi kindla teema ümber. Nursipalu polügooni laiendamise küsimusel olid kõik eeldused selleks – julgeolek vs. inimeste õigused ja vabadused –, kuid selle külmutavad koalitsioonipoliitikud valimiste ajaks ära.