Nagu täna hommikul kohtus selgus – asja eest. Veel paar nädalat tagasi kinnitas Clyde Kull Harju maakohtu eelistungil, et on süütu, ja oli valmis seda koos advokaat Aivar Pilvega tõendama suveni kestvatel kokku 18 avalikul istungil.