Eelkõige on probleem vabakutseliste sotisaalsete garantiide ja loovisikute õiglase tasustamisega. Lisaks puuduvale ravikindlustusele on loovisikutel lünklik ligipääs teistele sotsiaalsetele tagatistele, nagu töötuskindlustus, pensionikindlustus ja vanemahüvitis.

Piketi eestvedajad olid Kunstiasutuste Liit, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kinoliit, Eesti Teatriliit ja vabakutseline loovisik Airi Triisberg. Kohal oli loomeliitude esindajaid, kunstnikke, etenduskunstnikke ja filmivaldkonna tegijaid, samuti kõigi tähtsamate meediaväljaannete esindajad. Korraldajate sõnul oli kohal vähemalt kakssada osalejat.

Kui Lääne-Euroopas on tänavatel protesteerimine tavaline, siis Eestis ei näe sellist asja just sageli. Eelmise aasta detsembris kogunesid küll Tartu kultuuritöötajad Raekoja platsile, et protestida palgalõhe vastu, kus riigi palgal olevad kultuuritegelased saavad rohkem tasu kui omavalitsuste kultuurispetsialistid.

Tänane protest ei jää arvatavasti viimaseks. Ürituse lõppedes palus Eesti Kunstnike Liidu juht Elin Kard valmis meisterdatud loosungid korraldajatele tagasi tuua, sest ilmselt läheb neid veel vaja.

Vaata kokkuvõtet toimunust ülalolevast videost.

Uurimus annab lootust

Eelmisel nädalal esitleti kultuuriministeeriumis uurimust „Loometöö tasustamine Eestis ja loomepalkade mõju hindamine“, mille põhiline järeldus oli, et loometöö eest makstav tasu ei küündi Eesti keskmiseni ühelgi loomealal.

Kultuuriminister Piret Hartman ütles siis, et loovisikute toimetulek on ministeeriumile prioriteet. Teema on arutlusel ka riigieelarve- ja koalitsiooniläbirääkimistel.