Rahvusvaheline Kaitseinvesteeringute Keskus avaldas hiljuti analüüsi, et suurostu teinud Hiina firmal Hangxin (samuti lennukite hooldaja) on lähedased seosed sealse militaar-tsiviilkoostöö süsteemiga ning ettevõte osaleb Hiina valitsuse teadusprojektides, mille eesmärk on erasektoris arendatud innovatsiooni ära kasutades suurendada Hiina sõjalist võimekust.