Igapäevatööna Fazer Bakery Baltic üksust juhtiv Mere leiab, et selline „kompleksne vaade on veelgi olulisem turbulentses majanduskeskkonnas, kus operatiivsed (kriisi)otsused võivad mõjutada lühiajaliselt teatud pikemaajaliste eesmärkide saavutamist“.

Ta kinnitab, et nõukogu võtab rahandusministri kriitikat tõsiselt ja on nõus asju arutama. Avatud suhtlus ministriga on tähtis, rõhutatakse. Samas lükkab Mere tagasi rahandusministri terava kriitika.