Sel aastal lõpetab Tallinnas põhikooli 122 õpilast rohkem kui eelmisel aastal. Ka pealinna lähivaldades on üheksandikke rohkem ja nemadki pürgivad linna kooli. Sügisel tööd alustavad riigigümnaasiumid toovad pealinna küll ligi tuhat uut 10. klassi kohta, aga konkurents parimate koolide peale on siiski karmim kui varem.

Miks on gümnaasiumikatsete korraldus niivõrd pingerohke? Mida arvavad sellest noored ise, lapsevanemad, koolijuhid, haridusamet ja -ministeerium, aga ka lastepsühhiaater, kes igapäevaselt pinges lapsi näeb? Mis on lahendus?