Kinnisvarahindaja Monica Meldo rääkis kohtule, et Porto Franco servituudile tehtud kaht eksperthinnangut ei saa „omavahel üldse võrrelda“. Põhjuseks see, et „tegemist on erinevate objektidega“.