Järgmiseks tuleb paika panna kriteeriumid, mille alusel varaklasse võrdlema asuda. Neid võiks olla seitse: minimaalse investeeringu suurus, vajaliku teabe kättesaadavus ja usaldusväärsus, investeeringu tegemiseks vajaliku eeltöö maht, investeeringu haldamisele kuluv aeg pärast investeeringu tegemist, investeeringu turuhinnaga realiseerimiseks kuluv aeg, reaaltootlus ja maksusoodustused.