Nüüd on masinamuusikat tehtud juba sada aastat ja huvitav on pigem see, et me ei taju kaasaegset elektroonilist muusikat enam masinlikuna, vaid loomulikuna. Puudub eristus inimese ja masina või arvuti ja „päris“ pillide vahel. Pole teema. Kõik vahendid on võrdsed, kasuta flööti või digiflööti.