„Seisame silmitsi eksistentsiaalse ohuga!“ kuulutas Helme neljapäeval suurel laval. Saal kuulas kindlahäälset kõnet tähelepanelikult. Rahvale tutvustati teda kui Eesti parteijuhti, kes hoiatas maailma massiimmigratsiooni ohtude eest.