Rahvaalgatus.ee võimaldab igaühel teha ettepaneku, kuidas muuta kehtivat regulatsiooni või ühiskonnaelu paremini korraldada. Pärast ettepaneku kirjapanemist saab kutsuda teisi kaasa arutlema, arutelu tulemusel ühiselt koostada pöördumise, vähemalt 16aastastelt Eesti elanikelt digiallkirju koguda ning pöördumise ühe klikiga Riigikogule või kohalikule omavalitsusele esitada.