Mida Hussar selle all mõtles, nägid kõik, kes vaatasid riigikogu katset esmaspäeval istungit rakendada. Ta lasi ajalimiidi täitumisel kinni vajutada kõnepuldis rääkinud Henn Põlluaasa mikrofoni, jättis vastamata protseduurilistele küsimustele, mis sellise küsimuse tunnustele ei vastanud, ei korranud oma vastust, kui samalaadne küsimus oli juba varem vastatud, jne.

Peate palju hakkama tegelema opositsiooni venitamistaktikaga. Kas te sama suure hoolega tegelete ka sellega, et koalitsioon ei rulliks opositsioonist üle? Kui palju koalitsioon peab ära kannatama obstruktsiooni?

Obstruktsioon on parlamentaarse võitluse vorm. Parlamendi reglement näeb ette, et sellised võimalused on olemas. Näeme seda ka riigikogu saalis, kui esitatakse protseduurilisi küsimusi, kuigi 90 protsenti neist on ikkagi sisulist ja retoorilist laadi. Sellistel puhkudel istungi juhataja kas kuulab küsimuse ära ja annab siis hinnangu või kui on näha, et ei ole protseduuriline küsimus, sekkub kohe. On võimalik sekkuda ka oluliselt jõulisemalt, aga seda on Eesti parlamendis väga vähe rakendatud.

Aga kust jookseb piir, kui palju venitamist peab välja kannatama? 90 muudatust? Või peaks 101 pealt minema usaldushääletuse teed?

See on igal eelnõul erinev. Esimene võimalus peaks olema leida võimalus opositsiooniga seda diskussiooni pidada. Riigikogu eesmärk on jõuda ikkagi tulemuseni arutelude, mitte jõulise kehtestamise kaudu.

Mis arutelust me räägime, kui on teada, et hulk suuri asju on vaja jaanipäevaks vastu võtta. Kui see kuupäev on teada, on ju selge, et sealt arutelu ei tule.

Aga kui arutelu tuleb ära pidada ja on olulisi ettepanekuid, mida võiks eelnõudesse sisse viia, siis