Tael oli pärast puusaliigese vahetust 2019. aasta juulis ja augustis töövõimetuslehel, kuid täitis sel ajal pankrotihalduri ja kohtutäituri ülesandeid. Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni poolt koostatud süüdistusaktis on kirjas, et Tael „tegeles ettevõtlusega ning sai selle eest tasu.“ Kui suur see tasu oli, sellest süüdistusakt vaikib.