Nagu iga koolijüts peast teab, pole selle lause lõpp mitte „peale hakanud“, vaid „alanud“. No ja muidugi mitte „koolimajasse“, vaid „koolimajja“. Fakti lause muutmisest on ajakirjanduses juba varem kajastatud, nii jäi mulle üksnes selle teadasaamise rõõm, millal ja miks avalauset muudeti.