Kuna neil inimestel on tööandjate juures tasuta parkimine, siis puudub motivaator kasutada mõnda muud liikumisviisi. Südalinnas on areng vastupidine – järjest vähem valgekraesid käib tööl autoga. Kuna nad elavad töökohale piisavalt lähedal, siis on neil võimalik minna tööle ka jalgsi, rattaga ja ühistranspordiga.

Inimesi motiveerib see, kui töö juures parkimine maksab või nõuab parkimiskoha otsimine aega. Oleme võrrelnud Suur-Ameerikas asuva superministeeriumi ja linna ääres laiali asunud transpordiameti töötajate liikuvusmustreid. Superministeeriumi töötaja on Tallinna keskmine töötaja – alla poole neist käib autoga tööl. Aga kuna transpordiametisse on jalgsi või rattaga tulla kauge, ühistransport ebamugav, siis meie oleme Harju keskmised inimesed, kellest üle 70% tuleb tööle autoga.