Küsimisoskuse arendamist edasises elus ei soosi ka see, et meie kultuuris on rääkimine rohkem väärtustatud kui küsimine. Me võistleme, kes saab rohkem sõna ja räägib. Eriti palju hakkame rääkima võimule saades.