Häving, mida venelased 1941. aasta sõjasuvel Tartus külvasid, on kirjeldamatu. Selle saatanliku töö krooniks oli Kivisilla purustamine. Ettevalmistused Kivisilla õhkulaskmiseks algasid 8. juulil, kui punaarmeelased hakkasid Emajõe kaldal olevaist puuriitadest veoautodega puid sillale vedama.