Esmalt tuleks küsida, kuidas erarahaga praegu kunstis lood on. Naljaga pooleks võiks öelda, et seda on meie valdkonnas isegi liiga palju. Selle väite paikapidavusest saab kõige paremini aimu, kui vaadata kunstivaldkonda jõudvaid avalikke vahendeid1 ning võrrelda neid üle-eestiliselt pakutava kirju ja mitmekülgse näituseprogrammiga. Kes on vähegi professionaalse kultuuriproduktsiooniga kokku puutunud, mõistab numbritele otsa vaadates, et asi on valgusaastate kaugusel sellest, et toetustega oleks kõik kulud kaetud.