13. juunil kohtus Venemaa president inimestega, keda idanaabrite juures nimetatakse „sõjakorrespondentideks“. Ta rääkis nendega kahe tunni kestel enda jaoks olulistest asjadest. Muu hulgas esitas filosoofilis-poliitilise visiooni Venemaast ja Läänest. Ta tsiteeris vene filosoofi Lev Gumiljovi, kelle arvamusele toetudes kinnitas, et Lääs kui niisugune käib alla, aga Venemaa on tõusuteel. See on Gumiljovi passionaarsuse idee, millest kolm aastakümmet tagasi kirjutati heakskiitvalt Eestiski.