ükskord jalutama linna.

Läkski ühel vaiksel ööl,

kikkis vunts ja mõõk ka vööl.

Kaasa küll ei võtnud lippu.

Lipu jättis torni tippu.

Mis see Toomas linnas nägi?

Mis see Toomas linnas tegi?

Pikal tänaval pikutas,

Laial tänaval laiutas,

Viru tänaval virutas,

Harju tänaval harjutas,

Karja tänaval karjatas.

Siis ronis torni tagasi.

Ma ei näind, sest magasin.