Ukraina komandör Taras lihvib relakaga 13 kilost Soome miinipildujamiini. Ohutu see pole: peaks lõhkekeha enneaegselt plahvatama, muudaks see pulbriks kõik, mis lähima 30 meetri sisse jääb.

Lihvimata aga ei saa - kuigi mõõdult 120 millimeetrised, ei sobi need ukrainlaste sama suurde relvatorusse, Itaalia saadetud miinipildujasse Mod. 63. Muud laskemoona aga ei leidu.

Tarasi jaoks on see argipäev. Alates sõtta minekust on ta lasknud 30 eri sorti miine. Liitlaste laskemoona assortii on lai nagu loomaaed, kogused aga väikesed: peegelpilt Euroopa laskemoonaladude seisust.

Miks laskemoonapõuale 17 kuud pärast täiemahulise sõja algust endiselt lahendust pole?

Eesti Ekspress rääkis koos rahvusvaheliste partneritega neljakümne inimesega Euroopa kaitsevaldkonna siseringist. Nende kogemus tõmbab katte Euroopa kaitse nõrkustelt ja tegematajätmistelt.