Ettevõtja jaoks on väga oluline oma kestlikkusele suunatud tegevusi teadlikult kujundada ning kirjeldada. Samamoodi nõuab teadlikkust sellistest kirjeldustest arusaamine tarbijate ja klientide poolt. See ei pruugi olla nii lihtne, kuna teaduslikud käsitlused, regulatiivsed nõuded ning ka kasutatavad mõisted on paljuski alles kujunemisel, kohati vastuolulised ning ajas muutuvad.