Oluline on mässu juures välja tuua, et Wagneril õnnestus vastupanuta hõivata Lõuna sõjaväeringkonna staap, mis peaks olema tugevalt kaitstud objekt, ja liikuda Moskva poole.