Printsiibid, mis võimaldasid agressioonisõja valla päästmist käsitada kuriteona, sõnastati iroonilisel moel lõpuks mitte demokraatlikus läänes, vaid hoopis stalinistlikus Nõukogude Liidus. Ja just Nõukogude juristide tegevuse tõttu võibki Venemaa president Vladimir Putin Ukraina sõja vallandajana ühel päeval kohtu ees seista.