• Musta merre sattus Kahhovka veehoidlast tööstusettevõtete poolt saastatud muda ja HEJ kütteainet.

• Odessa rannale on uhtunud prügi, Hersoni oblasti asulate riismeid, miine ja loomade korjuseid.

• Kuivavas veehoidlas algas kalade haigestumine, samuti hukkusid teised seal elunevad loomad.

• Üle ujutatud on terved areaalid haruldaste loomade ja lindude, nagu liivapimemutt-rott (Spalax arenarius), elupaikadega, ohus on 58 looduskaitsealust territooriumi.

• Puruks uhutud on loomsete jäätmete kogumispunktid, solgiaugud, septikud. See võib viia nakkushaiguste, k.a koolera levikuni.

• Puruks uhutud on toksiliste jäätmete ja väetiste hoidlad, samuti pestitsiididega töödeldud põllud; see viib nii pinnase kui vee saastumiseni.

• Ilma veehoidlast tuleva niisutuseta võivad põllumajanduskõlvikud lõunas „muutuda kõrbeks“.

***

*

Tahad olla kursis Ekspressi lugudega? Laadi alla ka äpp. Vaata SIIA

***