Riisiperes on Kedelauk töötanud viimased 32 aastat. „Piisav aeg, et edasi liikuda või siis nii koduseks on saanud, et ei tahagi enam edasi minna,“ võtab ta aastakümnete pikkuse kogemuse ühe lausega kokku.

Sellele ametile ei sattunud Kedelauk juhuslikult. Riisiperes on ta sündinud ja üles kasvanud, jaamakorraldaja ametit pidas ka tema ema Aino Kedelauk. „Olen näinud seda tööd lapsest saadik, kolmandast eluaastast siin ringi jooksnud. Siia tööle tulek oli nii loomulik,“ selgitab Kedelauk.