„Mustaks mandriks“ nimetatud maailmajagu on tegelikult värviline lapitekk, mille vaatlemisel tuleb eristada regionaalseid, ajaloolisi, poliitilisi, majanduslikke, geograafilisi, religioosseid ja kõiksugu muid eripärasid. Ei saa rääkida Venemaa ja Aafrika suhetest üleüldse – tuleb vaadata riikide ja piirkondade kaupa.