Kogu asi toimus lepingu alusel, mille mõlemad osapooled – SA Pere Sihtkapitali juht Hillar Petersen ja Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan Raul Eamets – tegid vigu.

Mõttekoja Pere Sihtkapital nõukogus istuv Eamets sõlmis sisuliselt iseendaga lepingu, et andmed saada. Siseministeerium ei kontrollinud, kas sihtkapitalil on eetikakomitee luba olemas või mitte, ja väljastas andmed, kuna lepingu osapooleks oli Tartu ülikool. Hillar Petersen ei oodanud eetikakomitee luba ära, et küsitlust alustada (vahetult enne loo ilmumist kirjutas Delfi, et Pere Sihtkapital saatis küsimustiku välja nädalaid enne selleks loa taotlemist).

Peterseni ja Eametsa vahel 13. juunil sõlmitud lepingust nähtub, et naiste andmete saamiseks oli küll Tartu ülikooli vaja, aga